Tiedonlähteiden valinta

Tiedonlähteiden valintaan vaikuttavat monet seikat
– Millainen on tehtävä ja ongelma?
– Miten paljon on käytettävissä aikaa ja rahaa?
– Millaisia lähteitä on käytettävissä?
– Miten paljon tiedonhakija tietää ja osaa käyttää eri mahdollisuuksia?

Tutkimuksissa on todettu, että useimmiten ihmiset jämähtävät tiedonhankintatavoissaan: tietoa etsitään sieltä, mistä ennenkin, vaikka se olisi hyödytöntä. Uusia kanavia kokeillaan vähän.

Tiedonhankinnassa pätee myös vähimmän vaivan laki: vaivattomimmin saavutettavissa olevaa lähdettä käytetään kiinnittämättä huomiota tiedon laatuun. Internetin käyttö yksinomaisena tiedonhankintavälineenä on tästä esimerkkinä. Tiedon hankkija on useimmiten tyytyväinen siihen, että saa käsiinsä muutaman hyödyllisen lähteen, joka tyydyttää akuutin tiedontarpeen. Vastaukset ongelmaan saattavat näin ollen jäädä yksipuolisiksi.

Tiedonhankintaa ja lähteiden valintaa rasittaa monesti kiire. Tietoa tarvitaan nopeasti eikä ole mahdollisuutta käyttää kuin yhtä lähdettä. Silloin olisi tärkeätä, että se lähde olisi mahdollisimman hyödyllinen.