Tiedonhankinnan piirteet

Tiedonhankinnan tilanteet ja tavat vaihtelevat. Usein siitä voidaan kuitenkin löytää tyypillisiä piirteitä.

  • Tiedonhankinta on jokapäiväistä toimintaa.
  • Yleensä tiedonhankinnalla on jokin tarkoitus, jolloin tietoa etsitään tiettyyn tarpeeseen, mutta se voi myös olla orientoivaa, jolloin tutustutaan johonkin uuteen asiaan.
  • Opinnäytetyössä ja muussa akateemisessa työssä tiedonhaku on suunniteltua ja systemaattista ja edellyttää järjestelmällisyyttä.
  • Tiedonhankinta on usein avointa ja epämääräistä: etukäteen ei voi olla varma, mitä ja miten tietoa löytää.
  • Tiedonhankintaa määrittää aiheen lisäksi mm. se, mitä tiedonlähteitä on käytettävissä ja paljonko aikaa ja rahaa siihen on mahdollista käyttää.
  • Tiedonhankinta on luovaa ja prosessimaista toimintaa, jossa lähdetään liikkeelle alustavasta aiheesta, ja sitä jatketaan löydetyn tiedon ja tiedonlähteiden perusteella itselle sopivaan suuntaan.