Ennen tiedonhakua

Ennen tiedonhakua määrittele aiheesi ja suunnittele tiedonhakusi.

Määrittele aihe ja tiedontarve eli tie kaaoksesta keskeiseen tietoon

 • Täsmennä aihettasi ja muodosta siitä tutkimuskysymys / kysymyksiä.
  – Mikä on näkökulmasi?
  – Määrittele tarkemmin aiheesi eri osa-alueet, mitä siihen kuuluu ja mitä rajaat pois.
  – Voit laatia aiheestasi miellekartan asioiden selkiyttämiseksi.
 • Mitä tiedät aiheesta?
  – Mieti, mitä olet oppinut ja mitä jo tiedät aiheesta.
  – Mitä tietoa tarvitset lisää?
 • Mitä aiheesta kirjoitetaan? Minkälaisia tutkimuksia aiheesta löytyy?
  – Seuraa mediaa, tee hakuja netissä ja TAMK Finnan e-aineistoissa.
 • Mitkä tahot ovat aihealueesi keskeisiä vaikuttajia ja toimijoita?
  – Tutustu toimijoiden kotisivuihin ja heidän tuottamiinsa aineistoihin.
 • Listaa, minkälaisia käsitteitä ja termejä aiheeseen liittyy.
  – Minkälaisia termejä esiintyy artikkeleissa, netissä?
  – Minkälaisia termejä alan asiantuntijat käyttävät?
  – Minkälaisia termejä sanakirjat ja sanastot suosittelevat?
  – Mieti termejä eri kielillä, mieti rinnakkaistermejä, ala- ja yläkäsitteitä.

 

Suunnittelu tiedonhaku eli mieti mitä haet, mistä haet, miten haet

 • Minkä tyyppistä tietoa tarvitset? Tarvitsetko esimerkiksi
  – ajankohtaisia lehtiartikkeleita
  – asiantuntijoiden kirjoituksia, tutkimuksia
  – faktoja, virallistietoa, tilastoja, standardeja
  – yleisteoksia aiheesta jne.
 • Kartoita, minkälaisia tiedonlähteitä sinulla on käytettävissä.
  – kirjastojen palvelut – verkkoaineistot, kirjallisuus, kaukolainat
  – netti ja sen palvelut
  – asiantuntijat, organisaatiot
 • Mieti, minkälaisia hakutekniikoita voisit käyttää.
  Selailu: kartoita aihepiiriäsi – esim. nettisivustot, lehtipalvelut
  Pikahaku: hae yhdellä tai kahdella sanalla esim. sanakirjapalvelusta, tee koehakuja
  Tarkennettu haku: mieti hakusanat, muodosta hakulausekkeita, hyödynnä AND, OR, NOT -operaattoreita ja rajauksia – tiedonhakupalvelut, netti
  Systemaattinen haku: suunniteltu aiheenmukainen haku siitä, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla
 • Kuinka paljon tiedonhakuun on mielekästä käyttää aikaa?