Tiedonhaun keskeisiä tekniikoita

Tiedonhaun perustekniikat auttavat tietokannoista tapahtuvan tiedonhaun onnistumisessa, Näitä tietokantoja löydät TAMK Finnan E-aineistoja aloittain -oppaista.

Toimivien hakulauseiden muotoilemisessa auttavat:

 • hakusanojen määrittäminen esim. asiasanastoja käyttäen
 • hakusanojen yhdistäminen toisiinsa Boolen operaattoreilla, katkaisun ja korvausmerkkien käyttö sekä
 • haun kohdistaminen tiettyihin hakukenttiin ja
 • muut rajausmahdollisuudet

On hyvä perehtyä käyttöliittymäkohtaisiin hakuohjeisiin, sillä käytettävissä olevat tiedonhaun perustekniikat vaihtelevat tietokannoittain; lisätietoa löydät tavallisimmin tietokantojen yhteydessä olevista ohjeista.


Käsitteistä hakusanoiksi

Ennen varsinaista tiedonhakua etsitään aiheen jäsentämisessä saaduille käsitteille hakusanat. Hakusanoja voidaan keksiä itse tai käyttää aiheeseen perehdyttäessä löydettyjä alan keskeisiä käsitteitä. Hakusanoja etsittäessä apuna voivat olla esimerkiksi sanakirjat, asiasanastot ja tesaurukset.

Hakusanan katkaisumerkki

Tietokannoissa on käytössä erilaisia katkaisumerkkejä, yleisimpiä ovat * ja ?. Tarkista katkaisumerkki tietokannan ohjeista. Katkaisemalla hakusana voidaan hakea sanaa sen eri taivutusmuodoissa (monikko, sijamuodot). Joissakin tietokannoissa ohjelma voi etsiä automaattisesti sanan eri taivutusmuotoja, eli katkaisumerkkiä ei tarvitse tällöin käyttää. Liian aikaisin katkaisemalla saat mukaan myös asiaankuulumattomia sanoja.

Jos esimerkiksi etsit tietoa joustotyöstä, katkaisemalla jous* saat mukaan myös asiasanat jouset, jousiammunta, jousiorkesterit, jousisoittimet, jousitus, joustava automaatio, joustavat työmenetelmät. Joustotyö kannattaisi ehkä katkaista joustot* (mieti sanan työ taipumista). Saat mukaan myös muodot joustotöiden, joustotöissä, joustotöistä.

Joissakin tietokannoissa voidaan käyttää myös etukatkaisua. Esimerkiksi haku *tiede tuo tulokseksi viitteitä, jotka sisältävät sanan lääketiede, tähtitiede, kirjallisuustiede jne.

Hakusanan korvausmerkki

Korvausmerkkiä voidaan käyttää korvaamaan yhtä tai useampaa merkkiä hakusanassa. Korvausmerkkinä käytetään tavallisimmin kysymysmerkkiä (?).Tarkista käytössä olevat korvausmerkit tietokannan opasteista.

Esimerkiksi haku colo?r tuo hakutulokseen mukaan sekä amerikanenglannin
color, että brittienglannin colour mukaisen kirjoitusmuodon viitteet.

Hakusanojen yhdistäminen

Boolen hakuoperaattoreilla voidaan yhdistää kaksi tai useampia sanoja hakulausekkeeksi. Näin voidaan laajentaa tai rajata hakua.  Tiedonhaun tulos muuttuu sen mukaan, mitkä  Boolen operaattorit valitset. Boolen operaattoreita ovat JA/AND, TAI/OR ja EI/NOT. Tarkista käyttöliittymäkohtaisesti, miten Boolen hakuoperaattorit merkitään.

Esim. asiakaspalvelu AND laatu

 

JA/AND-operaattori

 • rajaa hakua
 • hakutulokseen tulostuvat vain ne viitteet, joissa esiintyvät kaikki operaattorilla yhdistetyt hakusanat
 • esimerkiksi hakulause asiakaspalvelu AND laatu hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakusanan asiakaspalvelu että laatu

 

 

Esim. laadunvalvonta OR laadunvarmistus OR laadunarviointi

TAI/OR-hakuoperaattori

 • laajentaa hakua
 • käytetään yhdistettäessä samankaltaisia sanoja esimerkiksi haettaessa samanaikaisesti synonyymeillä tai rinnakkaisilla termeillä
 • edellyttää, että vähintään yhden hakusanoista on esiinnyttävä dokumentissa
 • esimerkiksi hakulause laadunvalvonta OR laadunvarmistus OR laadunarviointi hakee viitteet, joissa on joko hakusana laadunvalvonta tai laadunvarmistus tai laadunarviointi tai kaikki kolme hakusanaa

 

 

Esim. laadunvarmistus NOT koulutus

EI/NOT-hakuoperaattori

 • sulkee pois hakutuloksesta dokumentit, joissa sana esiintyy
 • esimerkiksi hakulause laadunvarmistus NOT koulutus hakee viitteet, jotka sisältävät hakusanan laadunvarmistus, mutta ei hakusanaa koulutus
 • voit käyttää NOT-hakuoperaattoria rajaamaan opinnäytetyöt hakusi ulkopuolelle
 • Käytä varovasti, voit vahingossa sulkea pois hyviäkin lähteitä

 

 

Fraasihaku

Fraasihaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin. Tavallisimmin fraasihaku tehdään laittamalla sanat lainausmerkkeihin, esimerkiksi
– ”Tampereen ammattikorkeakoulu”
– ”sosiaalinen media”
Fraasihakumahdollisuus ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa. Sillä saat tarkuutta myös nettihakuihin.

Haun rajaaminen ja kohdentaminen tiettyyn hakukenttään

Haku on tietokannoista tapahtuvassa tiedonhaussa mahdollista rajata esimerkiksi julkaisuajankohdan, kielen tai aineistotyypin mukaan. Rajausmahdollisuudet riippuvat tietokannan rakenteesta ja käyttöliittymästä.

Hakusanan tai hakusanat voi tavallisesti myös kohdentaa tiettyyn hakukenttään; esimerkiksi voidaan hakea hakusanaa asiasanakentästä. Liian tarkka rajaaminen voi pienentää haun tulosjoukkoa liikaa. Haussa noudatettavat tarkemmat säännöt ja mahdolliset esimerkit saa yleensä esiin hakuohjelman ohjeista.

Haun järjestys, sulkumerkkien käyttö

Sulkumerkkien avulla hakusanat ja eri Boolen operaattorit voidaan yhdistää laajemmiksi hakulausekkeiksi. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan ensin. Sulkumerkkejä kannattaa aina käyttää, jos kirjoitetaan eri hakuoperaattoreita (AND, OR, NOT) samaan hakulauseeseen.

Esimerkiksi haluttaessa tietoa ammattikorkeakoulujen tai lukioiden opetussuunnitelmista ohjataan hakuohjelma etsimään ensin tietoa ammattikorkeakouluista tai lukioista asettamalla nämä sulkuihin. Saatu hakutulos yhdistetään hakusanaan opetussuunnitelmat Boolen operaattorilla JA: (ammattikorkeakoulut OR lukiot) AND opetussuunnitelmat.