Miellekartta

Hakuongelmaa täytyy usein täsmentää. Tiedonhaun aihe kannattaa purkaa käsitteiksi ennen kuin kokeilee, mitä aiheesta löytyy. Tässä sinua auttaa miellekartta. Miellekartta eli mindmap havainnollistaa kokonaisuuksia ja asioiden välisiä suhteita.

Lisätietoa miellekartoista :

Piirrä tyhjän paperin keskelle ympyrä ja kirjoita siihen aiheesi. Tämän jälkeen mieti vapaasti aihetta, siihen sisältyviä näkökulmia tai aihepiirejä. Kirjoita mieleesi tulleet asiat aiheen ympärille ja pura nämä edelleen pienemmiksi aihepiireiksi ja yksittäisiksi käsitteiksi.

  • Miellekartan voit tehdä käsin tai haluamallasi tekstinkäsittely- tai piirto-ohjelmalla tai miellekartan piirtämiseen soveltuvilla ohjelmistoilla.
  • Esimerkki: Metsä elinympäristönä -miellekartta. Virtuaalimetsä.