Apua asiasanoista

Kun olet määritellyt ja rajannut aiheesi, voit ryhtyä miettimään sopivia hakusanoja, joilla lähdet hakemaan tietoa.  Käytä hakusanoina aihettasi kuvaavia termejä. Lisää hakusanoja löydät sana- ja tietosanakirjoista, artikkeleista ja oppikirjoista.  Näiden lisäksi haussa voi käyttää myös asiasanoja.

Asiasanoja käytetään tietokannoissa ja kirjastojen kokoelmaluetteloissa kuvaamaan julkaisujen keskeisiä sisältöjä. Asiasanasto eli tesaurus on puolestaan asiasanojen luettelo. Asiasanastojen tarkoitus on yhdenmukaistaa ja vakiinnuttaa kuvailussa käytettäviä termejä.  Näitä vakiintuneita termejä voidaan vastaavasti käyttää tiedonhaussa. Asiasanastot antavat tiedon tallentajalle ja sen etsijälle yhteisen kielen.

Asiasanastossa voidaan ilmaista myös asiasanojen välisiä suhteita, esimerkiksi ylä- ja alakäsitteitä, sekä osoittaa samaa tarkoittavista sanoista suositeltava asiasana. Asiasanastot ja tesaurukset voivat olla yleisiä, kaikki tieteenalat kattavia, tai jonkin erikoisalan sanastoja. Finto – suomalainen sanasto ja ontologiapalvelu sisältää useita suomalaisia erikoissanastoja sekä kaikki tieteenalat kattavan YSA – Yleinen suomalainen asiasanaston. Fintosta löytyvää YSOa – Yleinen suomalainen ontologia voi hyvin käyttää hakusanojen etsimiseen. YSO on kolmikielinen (suomi, ruotsi ja englanti).

Eri aloilla on käytössä omia erikoissanastoja, esimerkiksi musiikin asiasanasto MUSA ja lääketieteen asiasanasto Medical Subject Headings (MeSH). Joillain tietokannoilla on myös omia sanastoja, mm. hoitotieteen tietokannalla CINAHLilla ja liiketalouden alan tietokannalla ABI/INFORM Collectionilla on omat sanastot.

Seuraava esimerkki on Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSOsta):