Viittaamiskäytännöt

Tietolähteiden käyttö

Kirjallisissa töissä käytetään muiden tekstejä (tutkimuksia, väitöksiä jne.) yleensä joko perustelemaan omia näkemyksiä tai esittelemään näkökulmia, joita halutaan kritisoida.  Lähdettä pitää käyttää oikein, se pitää esittää oikeassa asiayhteydessä niin, ettei sen sisältö muutu. Älä myöskään syyllisty plagiointiin eli toisten ajatusten tai ideoiden esittämiseen ominasi. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.

Lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä löytyy TAMKin Tutkimuseettisistä ohjeista.

Tarkemmin tietolähteiden käytöstä voit lukea Aalto yliopiston oppaasta.

Viittamiskäytännöt

Ilmoita käyttämäsi lähteet ja merkitse ne tekstiin ja lähdeluetteloon. Oikein tehdyillä viitemerkinnöillä erottelet muilta lainaamasi ideat omista ideoistasi. Viittaustesi avulla lukija myös näkee käyttämäsi lähteet ja pääsee niiden avulla alkuperäisten lähteiden äärelle. Lähdemerkintää ja viittausta ei tarvita, jos mainitsemasi asia on yleisesti tiedossa oleva fakta.

TAMKin Kirjallisen raportoinnin ohje selventää viittamiskäytäntöjä.

Viitteidenhallintaohjelma

TAMKilaisilla on mahdollisuus käyttää RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaa. Ohjelmalla voi:

  • kerätä, muokata ja kansioida omia lähdeviitteitä
  • tehdä lähdeviitteistä lähdeluettelo
  • jakaa lähteitä muiden kanssa

RefWorks-palveluun pitää luoda tunnukset ennen sen käyttöönottoa.
1. Käyttäessäsi RefWorksiä ensimmäistä kertaa sinun on luotava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana palveluun.
2. Kirjaudu käyttäjäksi Tampereen ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteella.
> Enter your university email to begin > Check > Enter a password to create a new account.
3. Saat kirjautumisesi jälkeen RefWorksilta sähköpostin, jossa vahvistetaan käyttöoikeus.
> Mene sähköpostiisi ja avaa tullut ”Account Activation” sähköpostiviesti ja vahvista tilisi sähköpostin linkistä.