Tieteelliset artikkelit

Keinoja tunnistaa tieteellinen artikkeli

Tieteellinen artikkeli voi olla esim. alkuperäisartikkeli eli tutkimusartikkeli, katsausartikkeli tai tapausseloste. Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (academic journals) tai kokoomateoksissa.

 • Yleensä tieteelliset artikkelit ovat tutkimusartikkeleita. Tutkimusartikkelin rakenne on usein sama kuin tutkimusraportin rakenne eli IMRD-rakenne:
  • johdanto (Introduction)
  • tutkimusmenetelmät (Materials and Methods)
  • tulokset (Results)
  • pohdinta (Discussion)
 • Toinen melko yleinen tieteellisen artikkelin tyyppi on katsausartikkeli. Katsausartikkelissa esitellään tai kuvataan jokin ilmiö kattavasti. Siihen tiedot kerätään muista tieteellisistä julkaisuista, joita arvioidaan ja analysoidaan kriittisesti.
 • Joskus tieteellinen artikkeli voi olla myös tapausseloste. Tällöin tutkittavaa ilmiötä kuvataan esimerkkitapauksen valossa.

Useissa tieteellisissä lehdissä käytetään vertaisarviointia (peer review). Vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan vasta kun saman alan asiantuntija on arvioinut käsikirjoituksen ja todennut sen julkaisukelpoiseksi.

Vinkkejä tieteellisen artikkelin lukemiseen.

 

Välineitä tieteellisten lehtien arviointiin

Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Julkaisufoorumissa keskeisiä ulkomaisia ja kotimaisia tieteellisiä julkaisukanavia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Julkaisufoorumin hakusivulla voi tehdä hakuja Julkaisufoorumi-luokituksen saaneiden tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien joukosta.

Lisää tieteellisten julkaisujen arvioinnista löydät tietoa esimerkiksi Oulun yliopiston kirjaston Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi -oppaasta.