Tiedonlähteiden arviointi

Löytyneitä tiedonlähteitä on tarpeen arvioida ennen niiden käyttöä. Arvioinnissa selvitetään lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta eli mietitään, onko niissä esitetty tieto perusteltua ja paikkansa pitävää. Painetun aineiston ja internet-lähteiden luotettavuutta voidaan arvioida pitkälti samoilla kriteereillä, tarkasteltavat seikat vain löytyvät aineistoista eri kohdista, esim. kirjan sisällysluettelo vs. verkkosivun rakenne.

Aluksi kannattaa tutustua aineistoon selailemalla. Silmäile aineistoa ja tutki aiheen käsittelytapaa ja näkökulmaa.

Paikkansapitävyys, luotettavuus
 • Miten luotettavia ja virheettömiä aineistossa esitetyt tiedot ovat? Onko aineisto tarkistettu ennen julkaisua (esim. toimitusprosessi, asiatietojen tarkistus)?
 • Onko esitys johdonmukainen ja selkeä? Onko verkkosivusto kesken tai vasta rakenteilla?
 • Onko tekstissä mainittu lähteitä?
 • Pyri etsimään alkuperäinen lähde käsiisi. Toisen käden tietoa pitää käyttää vain erittäin harkitusti.
Ajantasaisuus
 • Mikä on löytämäsi aineiston julkaisuaika?
 • Onko aiheesi kannalta tärkeää löytää tuoreimmat julkaisut? Vaatiiko näkökulmasi tai aiheen käsittelytapa myös varhaisempaa aineistoa? Verkkosivuilta puuttuu usein julkaisu- ja päivitysajankohta. Päivämäärä verkkosivulla voi tarkoittaa:
  • Ajankohta, jolloin tieto on ensimmäisen kerran tuotettu esim. paperimuodossa
  • Ajankohta, jolloin tieto on siirretty verkkoon
  • Ajankohta, jolloin tietoa on viimeksi tarkastettu tai muutettu
  • Ajankohta, jolloin sivun ulkoasua tms. on viimeksi muutettu
 • Tarkista vielä, toimivatko linkit.
Tiedontuottajan luotettavuus
 • Onko kirjoittaja tai julkaisija tunnettu? Onko kirjoittaja kirjoittanut tai julkaissut mitään muuta? Onko tekijän tai julkaisijan yhteystietoja mainittu?
 • Voitko tarkistaa tiedot jostain muusta lähteestä?
 • Verkkosivuilla ei läheskään aina kerrota selvästi, kuka on vastuussa sivun tiedoista ja mielipiteistä.
 • Tarkista, mihin kokonaisuuteen löytämäsi sivu kuuluu. Ovatko sivut osa esimerkiksi yrityksen, koulun, yksityishenkilön tai viranomaisen sivustoa?
 Objektiivisuus
 • Onko aihetta käsitelty monipuolisesti ja laajasti?
 • Onko ajatuksille ja väitteille esitetty perusteluja?
 • Onko otettu huomioon muiden kuin tekijän näkökulmia?
 • Yritetäänkö sinun mielipiteeseesi vaikuttaa? Mistä näkökulmasta teos on kirjoitettu? Voiko ajatella, että teoksesta on jätetty jotain tarkoituksellisesti pois? Mieti, mitä eroa on poliittisen aikakauslehden jutulla, kaupallisen organisaation tuottamalla julkaisulla tai opinnäytetyöllä verrattuna väitöskirjaan.
Kattavuus
 • Miten syvällistä aiheen käsittely on?
 • Onko kilpailevat teoriat ja näkökulmat otettu huomioon?
 • Maantieteellinen kattavuus? Voiko muissa maissa julkaistua tietoa soveltaa Suomen oloihin?

Lehtien laadunarvioinnista löydät tietoa esimerkiksi Oulun yliopiston kirjaston Tiedonhankintakurssilta.