Tiedonhaun vaiheet

 

1. Määrittele aihe ja tiedontarve – tie kaaoksesta keskeiseen tietoon

 • Täsmennä aiheesi määrittelyä, muodosta aiheestasi tutkimuskysymys / kysymyksiä johon työlläsi vastaat
 • Mitä tiedät aiheesta?
  – Mitä olet oppinut, mitä on käsitelty opinnoissasi?
  – Tarvitsetko lisää taustatietoa aiheestasi?
 • Mitä aiheesta kirjoitetaan? Minkälaisia tutkimuksia aiheesta löytyy?
  – Selaa lehtiä, tee nopeita hakuja esim. netistä, e‐aineistoportaali Nellistä
 • Minkälaisia näkökulmia aiheeseen esiintyy?
 • Mitkä tahot ovat aihealueesi keskeisiä vaikuttajia tai toimijoita?
  – Tutustu kotisivuihin, heidän tuottamaansa aineistoon
 • Listaa minkälaisia käsitteitä/termejä aiheeseen liittyy
  – Minkälaisia termejä esiintyy lehdissä, netissä?
  – Minkälaisia termejä alan asiantuntijat käyttävät?
  – Entä minkälaisia termejä sanakirjat ja sanastot suosittelevat?
  – Mieti termejä eri kielillä
  – Mieti rinnakkaistermejä, ala‐ ja yläkäsitteitä
 • Määrittele tarkemmin aiheesi eri osa‐alueet, mitä siihen kuuluu ja mitä rajaat pois, mikä on keskeisintä,
  mikä on näkökulmasi
  – Laadi esimerkiksi miellekartta

2. Suunnittelu tiedonhaku – mieti mitä haet, mistä haet, miten haet

 • Mieti minkä tyyppistä tietoa tarvitset. Esim. tarvitsetko:
  – Ajankohtaisia lehtiartikkeleita
  – Asiantuntijoiden kirjoituksia, tutkimuksia
  – Faktoja, virallistietoa, tilastoja, standardeja
  –  Yleisteoksia aiheesta jne.
 • Kartoita minkälaisia tiedonlähteitä sinulla on käytettävissä
  – Kirjastojen palvelut
  – Minkälaisia aineistoja eri kirjastoilla on tarjottavana
  (verkkoaineistot, kirjallisuus, kaukolainat)
  – Netti ja sen eri palvelut
  – Asiantuntijat, organisaatiot
 • Mieti minkälaisia hakutekniikoita olisi järkevintä käyttää
  – Selailu: kartoita aihepiiriäsi – esim. lehtipalvelut
  – Pikahaku: hae yhdellä tai kahdella sanalla – esim. sanakirjapalvelut
  – Tarkennettu haku: muodosta hakulausekkeita, käytä mahdollisuuksien mukaan operaattoreita
  (AND, OR, NOT, NEAR jne.) – esim. isot tiedonhakupalvelut, netti

3. Toteuta tiedonhaut – hae, prosessoi, hae, prosessoi, hae, prosessoi…

 • Suhteuta hakusanat käytettävään tiedonhakupalveluun – Luonnollinen kieli vai sanastojen termi
 • Tutustu käyttämäsi hakupalvelun toimintaperiaatteisiin – mikä on haun toimintalogiikka, mikä on katkaisumerkki, onko käytössä sanastoa jne.
 • Tarkkaile hakutuloksiasi -> jalosta hakujasi
 • Kokeile erilaisia hakusanoja, miten ne vaikuttavat hakutulokseen, vertaile tulosten sisältöä
 • Hyödynnä löytämässäsi aineistossa käytettyjä termejä ja lähteitä
 • Kirjaa ylös tekemäsi haut, voit tarvittaessa palata niihin tai olla toistamatta täysin samaa hakua
 • Muista myös kirjata lähdemerkinnät!
 • Hyödynnä nettiä monipuolisesti
 • Ole kriittinen ja tiedonjanoinen!
 • Ole luova, älä lannistu vaikka et heti löytäisikään oikealaista aineistoa